ซูชิแบบชิ้น

ข้าวปั้นหน้าปลาหมึกทาโกะ

ข้าวปั้นหน้าปลาหมึกทาโกะ

ข้าวปั้นหน้าปลาทูน่า

ข้าวปั้นหน้าปลาทูน่า

ข้าวปั้นหน้าแซลมอนอะบุริ

ข้าวปั้นหน้าแซลมอนอะบุริ

ข้าวปั้นหน้าปลาบุรี

ข้าวปั้นหน้าปลาบุรี

ข้าวปั้นหน้าปลาฮามาจิ

ข้าวปั้นหน้าปลาฮามาจิ

ข้าวปั้นหน้าหอยปีกนก

ข้าวปั้นหน้าหอยปีกนก

ข้าวปั้นหน้าปลาไหลญี่ปุ่น

ข้าวปั้นหน้าปลาไหลญี่ปุ่น

ข้าวปั้นหน้าเอ็นกาวะอะบุริ

ข้าวปั้นหน้าเอ็นกาวะอะบุริ

ข้าวปั้นหน้าไข่ปลาคอต (ทาราโกะ)

ข้าวปั้นหน้าไข่ปลาคอต (ทาราโกะ)

ข้าวปั้นหน้าหอยปีกนกดับเบิ้ล

ข้าวปั้นหน้าหอยปีกนกดับเบิ้ล

ข้าวปั้นหน้าโอตาเตะ

ข้าวปั้นหน้าโอตาเตะ

ข้าวปั้นหน้าสลัดสาหร่าย

ข้าวปั้นหน้าสลัดสาหร่าย

ข้าวปั้นหน้าสลัดปูอัด

ข้าวปั้นหน้าสลัดปูอัด

ข้าวปั้นหน้าไข่กุ้งส้ม

ข้าวปั้นหน้าไข่กุ้งส้ม

ข้าวปั้นหน้ายำแมงกระพรุนปรุงรส

ข้าวปั้นหน้ายำแมงกระพรุนปรุงรส